Students of professor T.F. Šimon:
 
 

 
from - to  
student
 
? - ?   Karel Bezděkovský (see 1)
? - ?   Bláha Miloslav (see 3)
? - ?   Vladimír Mráz (see 19)
? - ?   František Bílek (see 2)
? - ?   Vlastimír Fiala (see 5)
? - ?   Jaromír Kafka (see 9)
? - ?   Antonín Homolka (see 6)
? - ?   Jaroslav Komárek (see 13)
? - ?   Jindřich Schenk (see 27)
? - ?   Marie Želibská Vančíková (see 38)
? - 1937   Viktor Vorlíček (see 36)
? - 1937   Viktor Polášek (see 23)
? - 1937   Ľudovít Ilečko [also Illetško] (see 7)
1938 -     Ladislav Vacek (see 34
1938 -     Vladimír Šavel (see 26)
1923 - 1930   Anton Djuračka (see 4)
1924 - 1930   Václav Tauer (see 33) 
1925 - 1932   Koloman Sokol (see 29)
1927 - 1929   Václav Karel (see 10)
1927 - 1932   Josef  Michl (see 18)
1928 - 1929   Jaroslav Masák (see 17)
1928 - 1930   Zdeněk Novotný (see 21)
1929 - 1932   Vladimír Pukl (see 24)
1929 - 1935   Adolf Wenig (see 37)
1929 - 1938   Albin Novotný (see 20)
1930 - 1933   Lydie Kratinová (see 15)
1931 - 1937   Emil Kotrba (see 14)
1932 - 1934   Vojmír Vokolek  pseud. Josef Müller (see 35)
1932 - 1938   Milada Kazdová Hirková (see 11)
1933 - 1938   Emanuel Ranný [senior] (see 25)
1933 - 1938   Karel Štěch (see 30)
1934 - 1936   Mario Stretti (see 32)
1934 - 1938   František Štěpán (see 31)
1936 -     Bedřich Lipenský (see 16)
1937 -     Raimund Ondráček (see 22)
1938 - 1939    Pavel Šimon (see 28)
1938 - 1939   Josef Kolář (see 12)
1939 - 1939   Ludmila  Jiřincová (see 8)

Akademie výtvarných umění, Praha (Academy of Arts, Prague)= AVU
Uměleckoprůmyslová škola, Praha (Academy of Applied Arts, Prague)= UPS
 

 NEW 1 Bezděkovský Karel, * 13.10.1911 Havlíčkův Brod (Česká republika); he studied painting. He studied at the Odborná škola keramická, Bechyně/ UPS. He studied at the Academy of Arts, Architecture and Design (UMPRUM) in Prague from 1933 to 1938 and at the AVU under T.F. Šimon. Academic year from 1938 to 1939.
 2Bílek František, * 1.10.1907 Zaječice u Chrudimi (Česká republika) + 1985; he studied painting and sculpture.
He studied sculpture in Hořice under Rábl Otakar and at the AVU under T.F. Šimon. 

 3Bláha Miloslav, * 25.3.1906 Jince; he studied painting. He studied under T.F. Šimon at the UPS and the AVU .

 4.  Djuračka Anton, * 22.2.1904 Žilina (Slovensko) + 3.11.1971 Bratislava (Slovensko); he studied painting and graphics.
He studied at the Academie of Arts in Vienna (Wien) under K. Hoffmann and from 1923-1930 at the AVU under Josef Loukota, Jakub Obrovský, T.F. Šimon and Max Švabinský.
 5 Fiala Vlastimír, * 28.7.1904 Koštice (Česká republika); he studied graphics (woodcut).
He studied at the UPS under Vratislav Hugo Brunner and at the AVU under T.F. Šimon. 

 6Homolka Antonín, * 20.7.1909 Jilovice u Třeboně (Česká republika) + 1964; he studied painting and graphics.
He studied at the UPS under Jaroslav Benda and at the AVU under Vilém (Willi) Nowak and T. F. Šimon. 

 7Ilečko Ľudovít [also Illetško], * 14.10.1910 Budapešť (Maďarsko); he studied painting and graphics.
He studied 1932 - 1933 at the České vysoké učení technické, Prague, under Oldřich Blažíček and until 1937 at the AVU under T. F. Šimon.

 8 Jiřincová Ludmila, * 9.5.1912 Prague + 22.1.1994 Prague; she studied, painting, illustration and graphics.
She studied until 1934 under Rudolf Vejrych, from 1934 - 1935 at the Keramická škola, Praha and in 1939 at the AVU under T.F. Šimon.
 9Kafka Jaromír, * 14.11.1897 Prague.
He studied at the AVU under Vlaho Bukovac, T.F. Šimon and Max Švabinský.
10Karel Václav, * 21.10.1902 Dobříč u Karlovic (Česká republika) + 28.12.1969 Prague; he studied painting, illustration, graphics, typography and woodcut.
He studied from 1919 - ? at the Střední průmyslová škola keramická, Bechyně, from 1923 - 1927 at the UPS under František Kysela and Václav Mašek and from 1927 - 1929 at the AVU under T. F. Šimon and Max Švabinský.
11 Kazdová Hirková Milada, * 14.8.1911 Taškent (Asie) + 1.8.2001 Říčany.
He studied from 1929 - 1931 at the AVU, from 1930 - 1931 at the Ukrajinská akademie under Jan Ivan Kulec and from 1932 - 1938 at the AVU, U Starého výstaviště 188, Prague under T. F. Šimon.
12 Kolář Josef, * 15.8.1913 Brno (Česká republika); he studied painting.
He studied from 1938 - 1939 under T.F. Šimon and from 1945 - 1946 under Jakub Obrovský. From 1949 - 1949 he studied at the AVU under Vladimír Silovský.
13 Komárek Jaroslav , * 22.3.1897 Třebíč (Česká republika).
He studied under T. F. Šimon and from 1921 - 1922 under Alois Kalvoda.

14Kotrba Emil , * 22.2.1912 Znojmo (Česká republika) + 21.2.1983 Prague; he studied graphics, painting and drawing.
He studied from 1931 - 1937 at the AVU under T. F. Šimon.

15 Lydia Kratina, * 26.6.1907 New York (USA).
She studied at the Art Student League, New York, from 1920 - 1923 at the Washington Irwing High School, New York, and from 1930 - 1933 at the AVU under her uncle T. F. Šimon (she was the daughter of a sister of Vilma, the wife of T. F. Šimon).
16 Lipenský Bedřich, * 18.11.1910 Hylváty u Ústí nad Orlicí (Česká republika); he studied painting and graphics.
He studied from 1935 - 1936 at the UPS under František Kysela, and after1936 at the AVU under Vladimír Silovský, Karel  Svolinský and T. F. Šimon.
17 Masák Jaroslav, * 25.4.1899 Prague; he studied painting, pedagogy and applied art.
He studied from 1918 - 1923 at the UPS an from 1928 - 1929 at the AVU under T. F. Šimon.
18 Michl Josef, * 22.9.1899 Dobré u Dobrušky (Česká republika) + 198..; he studied paintings and graphics.
He studied from 1927 - 1932 at the AVU under T. F. Šimon and Max Švabinský.
19 Mráz Vladimír, * 9.8.1904 Cerekvice u Litomyšle (Česká republika); he studied painting, architecture and graphics.
He studied at the České vysoké učení technické, Prague, and at the AVU under T.F. Šimon.
       Josef Müller, pseudonym, see (35) Vokolek Vojmír
20 Novotný Albin, * 6.12.1909 Prague; he studied also sculpture.
He studied from 1929 - 1938 at the AVU under T. F. Šimon.
21 Novotný Zdeněk, * 21.6.1901 Havlíčkův Brod (Č. R.) + 17.1.1977 Velké Meziříčí (Č. R.), he studied painting.
He studied from 1924 - 1928 at the UPS under Jaroslav Benda, from 1928 - 1930 at the České vysoké učení technické, Prague  (drawing), and from 1928 - 1930 at the AVU under T. F. Šimon.
22 Ondráček Raimund, * 11.6.1913 Líšeň u Brna (Česká republika); he studied painting, graphics and restoration.
He studied from 1933 - 1936 at the Škola uměleckých řemesel, Brno under Emanuel Hrbek, František Václav Süsser and from 1934-1937 under Petr Dillinger, and after 1937 at the AVU under František Petr and T. F. Šimon.
23Polášek Viktor * 25.2.1911 Úsov (Česká republika) + 23.1.1989 Prague; he studied painting, graphics, pedagogy.
He studied at the Škola uměleckých řemesel, Brno, under Petr Dillinger and until 1937 at the AVU under Jakub Obrovský,
T. F. Šimon and  František (Franz) Thiele.
24Pukl Vladimír, * 2.3.1896 Dobromělice (Česká republika) + 24.5.1970 Olomouc (Česká republika), he studied painting, sculpture, graphics and pedagogy.
He studied from 1919 - 1920 at the UPS under Josef Schusser, and from 1929 - 1932 at the AVU under T. F. Šimon.
25Ranný Emanuel (senior), * 29.12.1913 Čuprija (Serbia); he studied painting, graphics and pedagogy.
He studied from 1929 - 1933 at the Škola uměleckých řemesel, Brno under Dillinger Petr, and from 1933 - 1938 at the AVU under T. F. Šimon.
26Šavel Vladimír * 14.11.1921 Kopisty (Česká republika); he studied painting and graphics.
He studied from 1936 - 1938 at the Odborná škola keramická, Prague and after 1938 at the AVU under Vladimír Silovský and
T. F.Šimon.
27Schenk Jindřich, * 10.5.1892 Kardašova Řečice (Česká republika); he studied graphics, pedagogy and painting.
He studied at the UPS and at the AVU under Karel (Carlo) Krattner and  T. F. Šimon.
28 Šimon Pavel, * 16.6.1920 Prague + 26.6.1958 Prague; he studied painting, illustration and graphics.
He studied from 1938 - 1939 at the AVU under Antonín Pelc, Vladimír Pukl and his father T. F. Šimon.
29Sokol Koloman, * 12.12.1902 Liptovský Svatý Mikuláš (Slovensko) + 12.1.2003 Tuscon (USA); he studied painting, illustration, graphics pedagogy, drawing and Slowakian painting.
He studied from 1921 - 1923 at the Soukromá grafická škola, Košice, under Eugen Krón, 1924 - 1925 under Gustáv Mallý and from 1925 - 1932 at the AVU under T. F. Šimon and Max Švabinský.
30Štěch Karel, * 31.10.1908 České Budějovice (Česká republika) + 29.7.1982 České Budějovice (Česká republika); he studied painting, illustration and graphics.
He studied from 1931 - 1933 at the UPS under Zdeněk Kratochvíl (T.R. Chvojka pseud.) and from 1933 - 1938 at the AVU under T. F. Šimon.
31Štěpán František, * 27.11.1912 Prostějov (Česká republika); he studied painting and graphics.
He studied until 1930 at the Škola uměleckých řemesel, Brno, and from 1934 - 1938 at the AVU under T. F. Šimon.
32 Stretti Mario, * 13.8.1910 Prague + 15.8.1960 Riga (Lithuania); he studied painting, illustration and graphics (ex-libris).
He studied from 1929 - 1933 at the AVU under Vratislav Nechleba and from1934 - 1936 at the AVU under T. F. Šimon.
33Tauer Václav, * 20.11.1889 Prague + 20.6.1962 Prague; he studied graphics and drawing.
He studied from 1924 - 1930 at the AVU under T. F. Šimon and Max Švabinský.
34Vacek Ladislav, * 10.7.1914 Slaný (Česká republika) + 14.2.1990; he studied painting, graphics, pedagogy, textile and applied art.
He studied from 1930 - 1932 at the Mistrovská škola pro malíře, from 1932 - 1938 at the UPS František Kysela and after 1938 at the AVU under T. F. Šimon. 
35Vokolek Vojmír pseud. Josef Müller, * 3.6.1910 Pardubice (Česká republika) + 30.7.2001; he studied painting, illustration and graphics.
He studied from 1928 - 1932 at the UPS and from 1932 - 1934 at the AVU under T. F. Šimon.
36 Vorlíček Viktor, * 7.8.1909 Bělá u Turnova (Česká republika) + 27.2.1976 Prague; he studied painting, graphics and pedagogy. He studied 1929 - 1935 at the České vysoké učení technické, Prague, under Oldřich Blažíček and at the AVU under T. F. Šimon.
37Wenig Adolf, * 28.4.1912 Prague + 11.5.1980 Prague, he studied scenery, painting, illustration, graphics and dress-art.
He studied from 1929 - 1935 at the AVU under Obrovský Jakub and T. F. Šimon.
38 Želibská Vančíková Marie, * 11.10.1913 Bystřice pod Hostýnem (Česká republika) + 12.12.1992 Bratislava (Slovensko), she studied painting, illustration.
She studied at the AVU under T. F. Šimon, and from 1931 - 1937 at the UPS under Arnošt Hofbauer and František Kysela.

?, ?, ?,
Lydia Kratina, Emil Kotrba, Binka Vazova,
Adolf Wenig, ?, Victor Polašek, ?,
T F Šimon, Krajc(?), Cyril Bouda.
 
Cyril Bouda, Krajc?, Binka Vazová, Adolf Wenig, ?, Victor Polasek,?,TFSimon, ?, Emil Kotrba, Lydia Kratina, ?
 


 
 
?, Krajc, Lydia Kratina - Daughter of  Josef Kratina, student of T F Šimon , born in USA (1908), niece of Vilma Šimon, married (1933) the Slovak painter and graphic artist Koloman Sokol, (*1902 Liptovský Mikuláš; † 2003 Tucson, USA) Uráz, Bzoch, T.F. Šimon, Cyril Bouda (behind TFS), Koloman Sokol, Pukl, Binka Vazova?. 1931.
 


 

www.tfsimon.com

 

Bezoekersteller