Das Friedhof Vinohrady in Prag
Im Stadtteil Vinohrady (Weinberge) in Prag sind einige romantische Friedhöfe die man bestimmt besuchen soll: 
die Friedhöfe von Olsany (Olšanské Hřbitovy), das Jüdische Friedhof (Židovský Hrbitov), wo Franz Kafka begraben ist, und
das Friedhof von Weinberge (Vinohradský hřbitov).  
Wie die Burcht, die Karlsbrücke, das alte Stadtplatz und Vyšehrad gehören sie zur Prager Höhepunkte.
Das Friedhof Vinohrady ist interessant, weil hier viele Künstler begraben sind und die Familie des Präsidenten Vaclav Havels.

 


Der Künstler Hugo Boettinger ist den 9. Dezember 1934 gestorben
Er ist begraben worden in Prag auf dem Friedhof von Vinohrady
Seine geliebte Frau Růžena ruht hier auch


Vinohradský hřbitov [Friedhof von Weinberge] (1885)
  Praha 10 - Vinohrady, Vinohradská 294 / 212
 

Vinohradský hrbitov priléhá ke strašnickému krematoriu v Praze 10. Podle poctu pohrbených je Vinohradský 
hrbitov druhým nejvetším v Praze,i když na rozlohu je vetší hrbitov Dáblický. Vinohradský hrbitov má 
rozlohu asi 10 ha a je zde kolem 16 000 hrobu, pres 900 hrobek, 4300 urnových míst a 1850 míst v 
kolumbariích. Hrbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.
Hrbitov byl založen r. 1885 a byl trikrát rozširován. Sloužil zejména k pohrbívání rodin 
bohatých pražských meštanu. Nejvíce hrobu a hrobek pochází z prelomu 19. a 20. st. a z první republiky. 
Dnes je plne obsazen, pohrbívá se jen do urnových hrobu a kolumbárií. Za vchodem je centrální kríž a 
nedaleko od nej novogotická kaple posledního rozloucení - jednolodní kaple sv. Václava s arkádami z r. 1897 
od architekta Antonína Turka. V arkádách je 14 arkádových hrobek, mj. i hrobka rodiny Václava Havla. 
Obraz sv. Anny ve zlatém poli je od malíre Bartonka, obraz sv. Josefa v tympanonu od Adolfa Liebschera. 
Kaple má vysokou strechu se štíhlou šestibokou vežickou s lucernou s gotickými okny, nad nimiž vyrustají trojúhelníkové štíty. 
Strecha je zakoncená hrotem s makovicí a krížem. Pred kaplí je zrízeno pohrebište padlých v kvetnových bojích 1945. 
Jejich jména jsou uvedena na malých náhrobních kamenech. 
Na okraji je nápis: Za svobodu jsme padli, svobodu strezte! Pametní deska od Arna Quida Adamce byla 
v kvetnu 1946 umístena nad schránkou s prstí z hrobu 83 detí jako památník neznámých detí zabitých v 
letech okupace. Pozoruhodností hrbitova je Popelnicová alej (PA), pruh zelene táhnoucí se napríc celým hrbitovem 
s urnovým hájem na konci (UH). Úzkou brankou je hrbitov propojen s urnovým hájem krematoria z r. 1932.

========================================================================================

Významné osobnosti pohrbené na Vinohradském hrbitove
(podle knihy Petra Kovaríka Klíc k pražským hrbitovum)
 
(
Rot sind Künstler):

Alferi Otakar (1885 - 1944), herec, divadelní reditel, 13-55
Amort Vlastimil (1880 - 1950), ak. sochar, 21-274
Amortová-Beníšková Svetla (1911 - 1985), herecka Divadla na Vinohradech, 21-274
Archleb Ludek (1859 - 1912), spisovatel a dramatik, 22-3
Bakule František (1861 - 1941), spisovatel, PA S-30
Baldová-Hilarová Zdenka (1885 - 1958), herecka, PA S-30
Barvitius Josef (1864 - 1937), hudební skladatel, 46 - 48
Barvitius Karel (1893 - 1949), hudební skladatel, 46-48
Behounek František (1898 - 1973), radiolog, akademik, spisovatel, 2-36
Beníško Karel (1874 - 1943), operní pevec, knihtiskar, nakladatel, 21-274
Beníšková Otilie (1882 - 1967), herecka, 21-274 (hrob prenesen na Slavín)
Bidlo Jaroslav PhDr. (1868 - 1937), historik, 28-32
Boettinger Hugo (1880 - 1934), malír, 20-45
Bosáková Eva (1931 - 1991), gymnastka, olympijská vítezka, PA II-20
Braunerová Zdenka (1858 - 1934), malírka, PA I-28
Brzek Josef (1868 - 1917), herec, 11-47
Bureš Alois (1849 - 1923), stavitel, starosta Vinohrad, 15-rondel
Bureš Otakar (1875 - 1931), architekt, 15-rondel
Burian Vlasta (1891 - 1962), herec, král komiku, 46-212 (urna r. 2002 premístena na Vyšehradský hrbitov)
Bursík Jaroslav (1859 - 1936), nakladatel a knihkupec, arkáda-jih
Cmunt Eduard, MUDr. (1878 - 1967), profesor balneologie, fyzikální medicíny a radiologie, 20-71
Capek-Chod Karel Matej (1860 - 1927), spisovatel, UH I-601
Celeda Jaroslav (1890 - 1974), houslový virtuos, hudební historik, 1-15
Cervenka Jan (1861 - 1908), básník, starosta Královských Vinohrad, 17-144
Dillinger Petr (1899 - 1954), malír, F-48
Fiala Václav, PhDr. (1896 - 1963), historik a spisovatel, U IV-71
Field Theodor Rosi (1891 - 1969), básník, tvurce krhútské mytologie
Fiker Eduard (1902 - 1961), spisovatel, PA 2
Foglar Jaroslav (1907 - 1999), spisovatel, 18-20
Fragner Karel, PhMr., dr. (1861 - 1926), lékárník, autor lékárnické ucebnice a tabulek
Frída-Vrchlický Jaroslav (1892 - 1918), syn básníka J. Vrchlického, 53-69
Gebauer Jan, PhDr. (1838 - 1907), jazykovedec, liter. historik, bohemista, folklorista, prekladatel, 5-10
Gross František (1909 - 1985), ak. malír, C-9
Grossmann Jirí (1941 - 1971), herec, textar, zpevák, clen semaforské dvojice s Miroslavem Šimkem, PA 3-53a
Gutfreund Otto (1889 - 1927), sochar, UH I-679
Hácha Emil, JUDr. (1872 - 1945), právník, protektorátní prezident, 34-13
Hálek Ivan, MUDr. (1872 - 1945), spisovatel, PA S-70
Hálková Elena (1907 - 1985), herecka, PA S-70
Hanuš Otakar (1891 - 1940), spisovatel, textar písní, UH 91
Hanuš Stanislav (1885 - 1943), básník, 45b-43
Hašková Jarmila (1887 - 1931), spisovatelka, manželka Jaroslava Haška, PA I-69
Havel Miloš (1899 - 1968), filmový podnikatel, spoluzakladatel filmových ateliéru Barran, arkáda-sever
Havel Václav, ing. arch. (1861 - 1921), budovatel Lucerny, arkáda-sever
Havel Václav M., ing. (1897 - 1979), stavitel, budovatel Barrandova, otec prezidenta V. Havla, arkáda-sever
Havlová Olga (1933 - 1996), manželka prezidenta V. Havla, arkáda-sever
Heinz Bohumil (1894 - 1940), malír
Hergesell František (1857 - 1929), sochar, syn Františka Hergesella, významného tvurce funerální plastiky, 11-164
Heveroch Antonín, MUDr. (1967 - 1927), neurolog a psychiatr, 36-8, socha od Jaroslava Horejce
Hilar Karel Hugo, dr. (1885 - 1935), režisér, dramatik, PA S-30
Hilmar Gustav (1891 - 1967), herec, PA S-49
Hloucha Joe (1881 - 1957), spisovatel, cestovatel, IV I-14
Hoffmann-Hradský Rudolf (1892 - 1978), plukovník, legionár, 23-66
Holecek Josef (1853 - 1929), spisovatel, IV I-192b
Hýbl František, PhDr. (1875 - 1929), historik, 4-127
Hýsek Miloslav, PhDr. (1885 - 1957), literární historik, 28-46
Chramosta Josef (1829 - 1983), herec a režisér ND, 11-205
Jahn Jaroslav, JUDr. (1846 - 1917), advokát, starosta Vinohrad, 36-1
Jakubec Jan, PhDr. (1862 - 1936, literární historik, PA S-11
Jancálek Cyril (1891 - 1954), akademický malír, 12-106
Janecek Ota (1919 - 1996), malír
Jesenská Ružena (1863 - 1940), spisovatelka, 45-21
Ježek Jan, P. (1849 - 1913), knez, spisovatel, arkáda 4
Junková Eliška, (1900 - 1994) automobilová závodnice
Junek Cenek (1899 - 1928)
Kalandra Cenek (1848 - 1928), spisovatel, 54-58
Kaminský Bohdan (1859 - 1929), básník, spisovatel, prekladatel, 9-9
Karafiát Jan (1846 - 1929), spisovatel, autor Broucku, farár, 10-110
Klofác Václav (1868 - 1942), politik, 36-2
Kolben Emil, ing. (1862 - 1943), prumyslník, zakladatel CKD, PA S-8
Kotera Jan (1871 - 1923), architekt, 21-164
Kozderková Ladka (1949 - 1986), herecka, 22-42
Kožík František, JUDr. (1909 - 1997), spisovatel, PA S-53a
Krcmárová-Pacová Míla (1887 - 1957), clenka ND, PA I-208
Krejcí František, PhDr., (1858 - 1934), filolog, psycholog, 9-5
Kuncír Ladislav (1890 - 1974), nakladatel a knihkupec
Kysela František (1881 - 1941), malír, 1-192
Laichter Jan, PhDr. (1895 - 1976), nakladatel, 10-70
Laichter Josef, JUDr. (1864 - 1949), spisovatel, 7-316
Laufer Josef (1891 - 1966), rozhlasový reportér, U 47
Lidický Karel (1900 - 1976), sochar, C-8
Longen Emil Artur (1885 - 1936), herec, spisovatel, malír, 4-34
Maršner František (1857 - 1917), obchodník, zakladatel továrny Orion, 35-22
Mathauser Josef (1846 - 1917), malír, 45-277
Matulová Vlasta (1918 - 1989), herecka ND, PA II-166
Míšková-Raisová Marie (1883 - 1968), spisovatelka, dcera K. V. Raise, 17-144a
Muttich Kamil Vladislav (1873 - 1924), malír, UH I-183
Müller Karel (1868 - 1948), pražský mlynár, zakladatel Karlových lázní, 43-9
Nechleba Vratislav (1885 - 1965), ak. malír, PA S-36
Neumann Stanislav (1902 - 1975), herec ND, PA S-29a
Noll Karel (1891 - 1928), herec, první predstavitel Švejka, UH I-481
Nordenová Ada (1891 - 1973), pevkyne ND, 45-50
Novák Petr (1945 - 1995), zpevák a skladatel, 13-41
Novotný Otakar (1880 - 1959), architekt, predseda SVU Mánes, 4-769
Oberpfalzer-Jílek František, PhDr. (1890 - 1973), filolog, 10-99
Otto Jaroslav Vincenc (1883 - 1942), knihkupec a nakladatel, syn zakladatele nakladatelství Jana Otta, 21-171
Pecírka Jaromír, PhDr. (1891 - 1960), historik umení, PA S-12
Pichl Jirí (1872 - 1952), novinár, vinohradský starosta, 21-38
Pištek Jan (1847 - 1907), divadelní reditel a majitel Pištekovy arény na Vinohradech, 21-178
Pištek Theodor (1895 - 1960), herec, portrétní busta od Jana Štursy, 21-178
Pivec Jan (1907 - 1980), herec ND, 7-246
Pollert Emil (1877 - 1935), pevec ND, UH I-192
Pražák Albert, PhDr. (1880 - 1956), literární historik, 24-20
Preissová Gabriela (1862 - 1946), spisovatelka, 57-399
Prusík Blažej (1844 - 1912), spisovatel, 28-65
Prusík Bohumil, MUDr. (1886 - 1964), profesor interního lékarství, 28-65
Pták Bohumil (zemrel 1933), pevec ND, 4-124
Rais Karel Václav (1859 - 1926), spisovatel, 17-144
Roith František (1876 - 1942), architekt, 7-40
Ruth František (1854 - 1926), spisovatel, autor Kroniky královské Prahy, 28-121
Rykr Zdenek (1900 - 1940), malír, PA I-252
Reznícek Vácslav (1861 - 1924), spisovatel, arkáda-jih
Ríha Jaroslav, MUDr. (1882 - 1969), vrchní fyzikus hl. m. Prahy, arkáda-sever
Scheiner Artuš (1863 - 1938), malír, PA II-278
Schikaneder Jakub (1855 - 1924), malír, 2-49
Siehová Eleonora (1817 - 1891), snoubenka K. H. Máchy (na hrobe rodiny Zedníckovy), 3-178
Strachovský Josef (1860 - 1913), sochar, 46-4
Stretti Mario (1910 - 1960), malír, 15-207
Stretti Viktor (1878 - 1957), malír, 15-207
Stretti-Zamponi Jaromír (1882 - 1959), malír, 15-207

Svoboda Emanuel, JUDr. (1883 - 1959), spisovatel, zet Aloise Jiráska, 57-381
Šebor Karel Richard (1843 - 1903), hudební skladatel, dirigent, 26-15
Škroup Jan Nepomuk (1811 - 1892), hudební skladatel, bratr autora národní hymny Františka Š., 8-13
Šlambor Dismas (Ponrepo) (1858 - 1926), kouzelník a majitel prvního ceského stálého biografu, 27-163
Šlejhar Josef Karel (1864-1914), spisovatel, 46-32
Šlemrová Ružena (1888 - 1962), herecka, 36-15
Šlitr Jirí (1924 - 1969), skladatel, spolutvurce divadla Semafor, U 20
Špillar Karel (1871 - 1939), malír, 27-172
Špillar Rudolf (1878 - 1949), malír, 7-76

Štercl Jaroslav (1919 - 1996), herec, komik, 7-82
Štepánová Štepánka (1906 - 1992), pevkyne ND, PA S-34
Štolovský Aleš (1911 - 1987), malír, 19-25
Štolovský Aleš (1946 - 1999), malír, 19-25
Štolovský Josef (1879 - 1936), malír, zakladatel továrny na malírské barvy Štolo, 19-25
Štolovský Zbynek (1909 - 1956), malír, 19-25

Štorch Karel Boleslav (1812 - 1868), spisovatel, 4-116
Švabíková-Grusová Jarmila (1906 - 1969), herecka, PA S-53a
Trégl Václav (1902 - 1979), herec, 11-91
Truhlár Josef (1840 - 1914), literární historik, knihovník, 46-22
Ullmann Josef (1870 - 1922), malír, 8-1
Vackár Václav (1881 - 1954), skladatel a kapelník, spisovatel, 9-stred
Vackár-Faltys Dalibor (1906 - 1984), skladatel a dramatik, 9-2-3
Vavrecka Hugo, ing. (1880 - 1952), novinár, diplomat, spisovatel (Hugo Vavris), arkáda-sever
Vilím Jan (1856 - 1924), drevorytec, grafik, 41-16
Vlcek Václav (1839 - 1908), spisovatel, 20-153
Vojtová-Jurná Hana (1871 - 1933), herecka, 21-274
Voleský Gustav (1877 - 1949), knihkupec a nakladatel, 56-31
Vondrácek Vladimír, MUDr. (1895 - 1978), psychiatr, farmakolog, spisovatel, 2-52
Weinfurter Karel (1867 - 1842), mystik, okultista, spisovatel, B 56
Wenig Adolf (1874 - 1980), malír, PA S-26
Wenig František (1849 - 1922), spisovatel, PA S-26
Winter Zikmund, PhDr. (1846 - 1912), spisovatel, historik, 10-33
Zakopal Bohuš (1874 - 1936), herec ND, U IV-12
Zemínová Frána (1882 - 1944), politicka, 24-33
Zich Otakar, PhDr. (1879 - 1934), estetik, skladatel, 21-173
Zubatý Josef, PhDr. (1885 - 1931), filolog, 34-20
Želenský Karel (1865 - 1935), herec, režisér ND, PA I-257
Ženíšek Josef (1855 - 1944), malír, 9-32


[estetik=Ästhet; herec=Schauspieler; herecka=Schauspielerin; knihkupec=Buchhändler; knihovník=Bibliothekar; malír=Maler; manželka=Ehefrau; nakladatel=Verleger; novinár=Journalist; pevec=Sänger; sochar=Bildhauer; spisovatel=Schriftsteller; režisér=Regisseur; sever=nord; skladatel=Komponist; starosta=Bürgermeister]

Vinohradský hřbitov
Vinohradská 294
Praha 10 - Strašnice
                                             

Mit Dank an www.pis.cz  (Pražská informacní služba)

                                          


Plan des Friedhofes der Weinberge in Prag [S(ever)=Nord]


Das Grab des Künstlers Karel Špillar (*21.11.1871 __ 01.04.1939)
 
auf dem Friedhof von Vinohrady

 

  www.tfsimon.com /hugo_boettinger.htm

          Hit Counter